KPSS - pracovní skupina Osoby a rodiny rizikové, ohrožené v problémech a krizi

Vytisknout

Charakteristika cílové skupiny

Děti a dospívající
 • Děti s poruchami učení, záškoláci
 • Děti zneužívané, týrané, šikanované
 • Děti bez rodičů
 • Ohrožené děti a mládež
 • Mladiství delikventi
 • Hazardní hráči
 • Děti v patologické rodině
 • Patologické trávení volného času
 • Děti se zdravotním postižením
 • Prostituující děti, mladiství
 • Těhotenství nezletilých
 • Nezaměstnanost absolventů
Rodina v problémech
 • Matky/otcové s malými dětmi
 • Rodina bez domova
 • Sociálně slabá rodina
 • Domácí násilí
 • Rodiny se zdravotně postiženými dětmi
 • Asociální prvky v rodině
 • Matky s dětmi bez domova
 • Rodina s adoptovaným/svěřeným dítětem a pěstounská rodina
Osoby v krizi
 • Muži/ženy bez domova
 • Lidé s problémy v mezilidských vztazích
 • Lidé v psychické krizi
 • Osoby zasažené katastrofou, neštěstím
 • Osoby trestně stihané, vězněné
 • Osoby propuštěné z výkonu trestu
 • Nezaměstnaní
 • Osoby v obtížné životní situaci
 • Osoby osamělé sociálně slabé
 • Osoby ve výkonu alternativního trestu
 • Osoby, které zkrachovaly
 • Dlužníci, osoby, jimž hrozí předlužení
 • Osoby se závislostí (alkohol, drogy, PC hry,…)
Osoby s komplikovaným vztahem k majoritní společnosti
 • Příslušník etnické menšiny
 • Migrant, uprchlík, azylant
 • Člověk s odlišnou sexuální orientací
 • Prostituující muži/ženy
 • Osoby, které nemohou nebo neumějí uplatnit svá lidská nebo občanská práva

Zápisy ze setkání pracovní skupiny

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007