KPSS - pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením

Vytisknout

Charakteristika cílové skupiny

Senioři
 • Senioři se sníženou soběstačností
 • Senioři se zdravotním postižením
 • Senioři schopni aktivit
 • Senioři pouze osamělí
 • Senioři bez možnosti samostatného bydlení
Osoby se zdravotním postižením, onemocněním
 • Osoby s kombinovanými vadami
 • Osoby se smyslovým postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby s civilizačními nemocemi
 • Lidé onkologicky nemocní
 • Osoby ohrožené AIDS/HIV
 • Lidé s vadami pohybového ústrojí
 • Pacienti dlouhodobě nemocní
 • Lidé s poruchami řeči
 • Těžce nemocní, umírající ve svém domově
 • Osoby s civilizačními chorobami
 • Osoby po návratu z nemocnice – osamělé

Zápisy ze setkání pracovní skupiny

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007