KPSS - pracovní skupina Osoby s duševním onemocněním

Vytisknout

Charakteristika cílové skupiny

Charakteristika cílové skupiny
  • Poruchy spojené se stářím - gerontopsychiatrie (např. demence)
  • Duševní nemoci a poruchy (např. schizofrenie, deprese, poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra)
  • Poruchy související se závislostmi (této skupině se bude věnovat hlavně 1. pracovní skupina pro osoby a skupiny ohrožené rizikové v problémech a krizi)
  • Mentální postižení
  • Poruchy dětského věku - pedopsychiatrie
  • Poruchy osobnosti - psychopatie (dle psychiatrického členění WHO)

Zápisy ze setkání pracovní skupiny

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007