Přehled sociálních služeb na Kyjovsku

Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Služby poskytované občanům Kyjovska

(Ano/Ne) – k 1. 1. 2018

§ 37 sociální poradenství

Ano

§ 39 osobní asistence

Ano

§ 40 pečovatelská služba

Ano

§ 41 tísňová péče

Ne

§ 42 průvodcovské a předčitatelské služby

Ne

§ 43 podpora samostatného bydlení

Ne

§ 44 odlehčovací služby

Ano

§ 45 centra denních služeb

Ne

§ 46 denní stacionáře

Ano

§ 47 týdenní stacionáře

Ne

§ 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením

Ano

§ 49 domovy pro seniory

Ano

§ 50 domovy se zvláštním režimem

Ano

§ 51 chráněné bydlení

Ano

§ 52 služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče

Ano

§ 54 raná péče

Ano

§ 55 telefonická krizová pomoc

Ne

§ 56 tlumočnické služby

Ano

§ 57 azylové domy

Ano

§ 58 domy na půl cesty

Ne

§ 59 kontaktní centra

Ano

§ 60 krizová pomoc

Ne

§ 60a intervenční centra

Ne

§ 61 nízkoprahová denní centra

Ano (Hodonín)

§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Ano

§ 63 noclehárny

Ano (Hodonín)

§ 64 služby následné péče

Ano

§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Ano

§ 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Ano

§ 67 sociálně terapeutické dílny

Ano

§ 68 terapeutické komunity

Ano

§ 69 terénní programy

Ne

§ 70 sociální rehabilitace

Ano