Návazné služby

Návazné služby zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé situaci byla neúplná. Jedná se např. o vzdělávání, volnočasové aktivity, dobrovolnictví apod. Spadají sem například mateřská centra, kluby důchodců, zdravotnické služby, svépomocné skupiny, speciálně pedagogická centra, probační a mediační služba, atd.